Nedeljnici i časopisi

Pored osnovne delatnosti bavimo se štampom nedeljnih i mesečnih izdanja časopisa.

Kada radimo nedeljna i mesečna izdanja novinski papir koristimo za knjižni blok a korice uslužno štampamo u drugim štamparijama na kvalitetnijem papiru veće gramature (kunsdruk).