Celofaniranje

APM PRINT na zatev klijenata pruža i uslugu celofaniranja/kesiranje tj. stavljanja njihovih štampanih proizvoda u kese u koje mogu dodatno ubacivati različite proizvode i poklone.