Osnovna delatnost štamparije APM PRINT je štampa dnevnih novina. U mogućnosti smo da svakodnevno štampamo preko 600.000 primeraka dnevnih novina.

Pored osnovne delatnosti bavimo se i štampom nedeljnih i mesečnih izdanja, časopisa, reklamnog materijala, … koji ne ulaze u navedeni kapacitet štampe na dnevnom nivou

LEPEZA OSTALIH PROIZVODA

APM PRINT je štamparija koja koristi ofset tehnologiju na roto mašini WIFAG EVOLUTION 473 i koristi novinski papir u gramaturi od 42,5 do 60 grama po metru kvadratnom. Kada radimo nedeljna i mesečna izdanja novinski papir koristimo za knjižni blok a korice koje uslužno štampamo u drugim štamparijama su obično na kunstdruk papiru veće gramature. Tada koristimo dve Muller Martini mašine za
povezivanje i obrezivanje proizvoda. Možemo da povezemo proizvode od 20=16+4 (knjižni blok + korice) do 196=192+4 strane. 

ŠTAMPANI FORMATI

Dnevnih novina

 

 

 

Tablodi format:

255 x 350 mm – osnovni

 

 

210 x 300 mm – obrezani

 

Broadsheet format:

350 x 510 mm – osnovni

 

 

300 x 420 mm – obrezani

 

 

 

Nedeljnici, časopisi, reklamni, materijal sa mogućnost poveza – dva klamera koroz prevoj uz korice koje su štampane na kvalitetnijem (kunstdruk) papiru:

 

 

 

 

Tablodi format:

255 x 350 mm – osnovni

 

 

210 x 300 mm – obrezani

 

Broadsheet format:

350 x 510 mm – osnovni

 

 

300 x 420 mm – obrezani

 

 

 

Mali formati časopisa, reklamnog materijala:

 

 

 

 

Tablodi format:

320 x 220 mm – max format

 

 

300 x 200 mm – min. format

 

Položeni format:

230 x 160 mm – max. format

 

 

230 x 150 mm – min. format

 

SVI PROIZVODI SU NAM VAŽNI

Bez obzira na period izlaženja ili na štampani tiraž svaki proizvod koji radimo je bitan za nas. Ovo su neki od proizvoda koje radimo i verovatno ste imali prilike da se susretnete sa njima.