Insertovanje

APM PRINT može svojim klijentima da ponudi usluga mašinskog i ručnog insertovanja u štampane proizvode. Reklamni materijal i predproizvodi koji su dogovarajućeg formata i mase je moguće mašinski ubaciti u štampani proizvod „in line“ kao što su npr. flajeri, pojedinačni listovi i sl.

Za sve ostale proizvode koji nisu podesni za mašinsko insertovanje organizujemo i radimo uslugu ručnog insertovanja.