TEHNOLOŠKI OPIS RADA ŠTAMPARIJE APM PRINT

TEHNOLOŠKI OPIS RADA ŠTAMPARIJE APM PRINT

U štampariji APM PRINT je postavljena štamparska mašina proizvođača Wifag iz Švajcarske kao i ostala prateća oprema renomiranih proizvođača kao što su AGFA i SCHUR.

Kako je definisano kroz osnovnu delatnost štamparija (štampa dnevnih novina) u „APM PRINT“-u je predviđena za štampu proizvoda (novina) na novinskom papiru iz rolne (širine 2100, 1750, 1400, 1050 700 i 350 mm) u ofset tehnici. Tehnološki proces se sastoji iz tri osnovne celine:

  1. Priprema štampe – prepress
  2. Štampa – press
  3. Insertovanje, pakovanje i ekspedicija – postpress
  1. PRE PRESS

Priprema štampe je odelenje koje putem interneta preuzima materijal pripremljen u redakciji i prenosi na štamparsku formu – fotopolimerne ofset ploče.

Prenos se obavlja preko tri CTP (Computer To Plate) linija koje se sastoje od dva AGFA POLARIS i ADVANTAGE postrojenja na kome se obavlja prenos elektronskog materijala na ploče, HAASE i ATIRO postrojenja za razvijanje ofset ploča i NELA VCPm postrojenja za savijanje i bušenje razvijenih ploča.

Razvijene ofset ploče se odlažu na, tome prilagođenu, ogradu komandnog prostora štamparske mašine odakle se ručno prebacuju na mašinu pre početka štampe.

Prostor u kom se odvija priprema štampe je na I spratu.

 

  1.        PRESS

Proces štampe se odvija u hali u kojoj se nalazi Wifag Evolution 437/6 štamparska mašina.

Osnovi podaci o mašini WIFAG evolution 473/6:

Obim cilindra: 1020 mm

Cut-off: 510 mm

Maksimalna širina rolne: 2100 mm

Brzina mašine: max 45.000 primeraka/h

Brzina papira: max: 12,75 m m/s

Maksimalni prečnik rolne: 1500 mm

Masa mašine: 420 t

Visina mašine: 13,53 m

Dužina mašine: 23,00 m

Širina mašine: 8,44 m

Mašina je postavljena na betonsku platformu fundiranu tako je postoji gumena dilatacija između temelja platforme za mašinu i ostalog dela temeljne ploče tog dela objekta, kako se ne bi prenosile vibracije.

Rolne papira (maksimalne dižine 2,1m i prečnika 1,5m) se iz skladišta papira prenose do mašine za otpakivanje rolni pomoću viljuškara odakle se u betonsku ploču ubetoniranim transportnim šinama transportuju do okretnica – zvezdi –  i dalje do autopaster jedinica I, II i III sa kojih se papir odmotava i uvlači u tornjeve mašine.

Proces štampe se odvija na nivoima tornjeva mašine a nadgleda se i njime se rukovodi sa upravljačkih konzola u komandnoj sobi na prvom spratu. Prostor komandne sobe mora da ima omogućen vizuelni pregled mašine.

Završna faza štampe, obsecanje i savijanje odštampanog materijala se odvija  na dva ,,falca“ sa kojih se na nivou platforme preuzimaju odštampanih novina (pick-up stanice) i putem transportnih linija prenose u post press.

Procesna voda se koristi za vlaženje papira,hlađenje motora i cilindara i pranje valjaka na mašini. Omekšavanje i priprema procesne vode se odvija u servisnim prostorijama u prizemlju dela objekta, uz štamparsku halu. Omekšavanje se vrši putem reverzne osmoze a hlađenje procesne vode preko čilera sa pratećom opremom.

U procesu štampe koriste se četiri osnovne vodorastvorive boje koje se nalaze u namenskim kontejnerima, u prizemlju mašinske hale i koje se odgovarajućim cevovodima prenose uz pomoć pumpi do priključnih tačaka na platformi i odatle do odgovarajućih posuda (farb-kase) na pojedinim delovima mašine.

III.        POST PRESS

Odštampane novine, preuzete na dve transportne linije, se prenose do prostora postpress-a, na I spratu objekta, gde se putem četiri insertera vrši mašinsko insertovanje komercijalnih umetaka u novinu i pakovanje, čime se dobija gotov proizvod.

Kroz za to predviđene otvore na fasadi postpress-a se vrši ekspedicija – otpremanje upakovanih novina prema  unapred definisanim adresama i pravcima otpreme. Kod dela komercijalnih inserata, u zavisnosti od zahteva komintenata, kada nije moguće vršiti mašinsko insertovanje vrši se ručno insertovanje.

Na kraju svake transportne linije nalaze se roto noževi na kojima se vrši obrezivanje gotovih proizvoda u „in line“ vremenu.

Pored toga u odelenju POST PRESS-a vrši sabiranje, povezivanje i odsecanje na doradnim dve mašine Muller Martini.