Dnevnih novina

 

 

 

Tablodi format:

255 x 350 mm – osnovni

 

 

210 x 300 mm – obrezani

 

Broadsheet format:

350 x 510 mm – osnovni

 

 

300 x 420 mm – obrezani

 

 

 

Nedeljnici, časopisi, reklamni, materijal sa mogućnost poveza – dva klamera koroz prevoj uz korice koje su štampane na kvalitetnijem (kunstdruk) papiru:

 

 

 

 

Tablodi format:

255 x 350 mm – osnovni

 

 

210 x 300 mm – obrezani

 

Broadsheet format:

350 x 510 mm – osnovni

 

 

300 x 420 mm – obrezani

 

 

 

Mali formati časopisa, reklamnog materijala:

 

 

 

 

Tablodi format:

320 x 220 mm – max format

 

 

300 x 200 mm – min. format

 

Položeni format:

230 x 160 mm – max. format

 

 

230 x 150 mm – min. format